Kotlán Sándor - Névpont

Helminthologie tanfolyam. Orvosi dolgok - Könyv

KOTLÁN SÁNDOR Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, Kossuth-díjas akadémikus, a hazai önálló parazitológiai tudomány megteremtôje, a parazitológia világszerte elismert tudósa, a parazitológiai tanszék szervezôje, elsô vezetôje tôl ig, a magyar parazitológiai iskola megteremtôje, a parazitózisok elleni küzdelem elsô szervezôje, a Magyar Állatorvosok Lapjának elsô helminthologie tanfolyam. Kotlán Sándor július én született Szomolányban Smolenice helminthologie tanfolyam mai Szlovákiában.

Született: Szomolány, Pozsony vármegye Meghalt: Budapest Temetés:

Apja is állatorvos volt. Középiskolai tanulmányait ben fejezte be ban beiratkozott a budapesti M. Állatorvosi Helminthologie tanfolyam, ahol oklevelét ben szerezte meg. Széles körû helminthologie tanfolyam, alapos tudása és lankadatlan szorgalma elismeréseként abszolutórium után azonnal a kórbonctani intézet ösztöndíjas gyakornoka, Rátz István professzor munkatársa lett.

helminthologie tanfolyam foltok giardiasissal

Egyéves katonai szolgálatának letelte után, ban tanársegéddé nevezték ki. Parazitológiai munkásságához professzorától aki a kor egyik neves parazitológusa volt támogatást nem kapott. Munkásságát az elsô világháború szakította meg, amit csapatállatorvosként szolgált végig. Leszerelése után Bécsbe hívták márciusától októberéig a bécsi Állatorvosi Fôiskolán Zwick professzor asszisztense volt; eközben elkészített állatorvos-doktori értekezését még az helminthologie tanfolyam Budapesten megvédte.

Ugyanebben az évben hazatért, és elfoglalta 2 Biographia Page tanársegédi állását a Jármai Károly vezette kórbonctani tanszéken.

Korábbi rendezvények

Új helminthologie tanfolyam segítô támogatása mellett ambíciója fokozódott, s megjelentek elsô publikációi. Céltudatosan készült fel az új tudományterület mûvelésére. A budapesti Tudományegyetem Természettudományi Karán általános zoológiai, botanikai és ásványtani elôadásokat hallgatott ben segédtanárrá nevezték ki, és megbízást kapott a parazitológia elôadására és a fôiskola könyvtárának vezetésére. Ez utóbbi feladatkörét helminthologie tanfolyam látta el tól az általános állattan tantárgy elôadója ben az USA-ba utazott, ahol a Michigan State College Állatorvosi Karán egy évig mint cseretanár dolgozott.

Hazajövetele után az International Corn Borer Investigation magyarországi laboratóriumának vezetôje volt, és a kukoricamoly elleni küzdelemmel kapcsolatos vizsgálatokat vezette ig. Kiváló szervezô- és vezetôképességének, helminthologie tanfolyam adta tanújelét, s több nemzetközi kongresszuson PárizsVarsó számolt be eredményeirôl ben nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki. Szívós és lankadatlan meggyôzô munkával a paraziták kóros hatásának, népgazdasági kárának, a parazitózis jelentôségének kiderítésével a parazitológiát megfelelô rangra emelte, és azt az ben kezdôdô oktatási reform után már mint a zoológiától elválasztott, külön tantárgyat oktatták ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki; az állattani parazitológiai laboratóriumot ben rendkívüli tanszékké, majd önálló tanszékké helminthologie tanfolyam.

Orvosi dolgok - Könyv

A tantárgy gyakorlati jelentôségének megfelelôen elérte, hogy parazitológia, diagnosztika és terápia címen nem kötelezô tantárgyat oktathasson. Ilyképpen elsôként részesültek állatorvos-hallgatók korszerû parazitológiai oktatásban.

Tudományos elismerésének eredményeként a Folia Parasitologica és a Helminthologia szakfolyóiratok szerkesztôbizottsági tagja. Aktív szerepet vállalt az évi budapesti nemzetközi parazitológiai kongresszus megszervezésében ban saját kérésére nyugdíjba ment.

Állatorvosdoktor, egyetemi tanár, Kossuth-díjas akadémikus, a hazai önálló parazitológiai

Kotlán Sándor igen széles skálájú tudományos munkásságot folytatott. Alig van a parazitológiának olyan területe, amelyet maradandó értékû felfedezéssel ne gazdagított volna.

Kotlán Sándor Tudományos Emlékülés Emléktúra Kotlán Sándor szülőföldjére Kotlán Sándor akadémikus, a modern magyar parazitológia alapjainak a megteremtője, a magyar állatorvos-tudomány kiemelkedő személyisége éve született. Az évforduló alkalmából a Magyar Parazitológusok Társasága tizenöt fő részvételével emléktúrát szervezett Kotlán professzor szülőhelyére, a Kis-Kárpátok előterében fekvő Szomolányba ma Smolenice, Helminthologie tanfolyam.

Munkásságának korai szakaszában faunisztikai, rendszertani problémák foglalkoztatták: figyelmét a hazai lovak vastagbelében élôsködô Strongylidák tanulmányozásának szentelte. A Strongylida-tanulmányok maradandó megállapításokkal gazdagították a tudományt. Kotlán Sándor kiváló megfigyelôképességének 3 Biographia Page és alaposságának köszönhette, hogy megtanulván tájékozódni az igen bonyolult csoportban, felismerte a valódi faji bélyegeket, amelyekre bizton építhette az általa felismert új fajok leírását.

gombák paraziták formájában giardia life cycle diagram

Kotlán Sándor szinte egy idôben foglalkozott nemcsak a fonálféreg- hanem a galandféreg- a métely- és a kullancsfaunisztikával: minden területen maradandót alkotott, és faunisztikai munkái révén jó áttekintést kaphatott az érdeklôdô hazánk nemcsak házi- hanem számos hasznos vadon élô állatfajának a parazitafaunájáról is.

A faunisztikai kutatások mellett nagy figyelmet szentelt a különféle parazitafajok biológiája tanulmányozásának. Részben önállóan, részben munkatársakkal több, a juhban, a házinyúlban és különféle baromfiban élôsködô coccidiumfaj, a Prosthogonimus cuneatus, a Fasciola hepatica, több fonálféregfaj, így az Oesophagostomum dentatum, a Hyostrongylus rubidus, a Strongyloides ransomi, a Bunostomum phlebotomum biológiájára vonatkozó ismereteket gazdagította.

A gazda-élôsködô rendszerrôl, mint történelmileg kialakult egységrôl, Kotlán Sándor már akkor beszélt, amikor a parazitológiai irodalomban errôl még nem esett szó.

A rühatkák fajlagosságával, az immunbiológiai kérdéseknek a trichinellosisban, de különösen a Hyostrongylus rubidus, majd az Oesophagostomum helminthologie tanfolyam fejlôdésében észlelhetô és az általa leírt szabálytalan hisztotróp fázissal foglalkozó munkák: egy-egy tégla a gazda-élôsködô egységes rendszerszemlélet kialakulásához.

Helminthologie címû szalagféreg tünetei a parazitózisok helmintózisok nómenklatúrájával foglalkozó fejezet megteremtette az alapját a parazitózisok nevezéktanának.

MAGYAR TUDÓS TÁRLAT

A látszólag pusztán elméleti munkásság mellett Kotlán Sándor közvetlenül a gyakorlat szükségleteit is kielégítette. Gyakorló állatorvosoknak szánta azokat a munkákat, amelyekben útmutatást adott különféle parazitózisok leküzdésére a sertés orsóférgessége, a fasciolosis leküzdése a csigairtás révén, a helminthologie tanfolyam és helminthologie tanfolyam juh tüdôférgességei, a szarvasmarha bunostomosisa, a sertés hyostrongylus-gastritise stb.

A gyakorlat igényeit elégítette ki, amikor több publikációban, részben önállóan, helminthologie tanfolyam társszerzôkkel, különféle parazitózisok részben laboratóriumi koprológiairészben boncolással történô diagnosztizálásáról írt. Nem kevés érdeme volt abban, hogy hazánkban a coccidiosisok elleni küzdelem már távolról sem okoz olyan gondot a gyakorló állatorvosnak, mint valaha.

Az ô irányítása mellett folytak azok a tágabb értelemben vett piroplasmosis-kutatások, amelyek eredményeként végérvényesen tisztázódtak a hazai piroplasmosisok oktani és vektorkérdései, kimunkáltatott az ellenük folytatandó helminthologie tanfolyam. Elévülhetetlen helminthologie tanfolyam szerzett a fasciolosis-kutatás terén részben saját, részben munkatársainak az eredményei révén.

gyógyszerek az emésztőrendszerben élő paraziták számára milyen gyógyszereket használnak férgek

E kutatások pontosan tisztázták a májmétely fejlôdését a hazai helminthologie tanfolyam között, a különféle csigafajok szerepét a féreg fejlôdésében és a bántalom járványtanában, a bántalom járványtanát hazai viszonyok helminthologie tanfolyam, lehetôvé tették a bántalom elôrejelzését és a májmételykór leküzdését.

Kotlán Sándor élete a parazitológia oktatásának megteremtésében és szervezésében telt el. Új, a gyakorlat számára különösen fontos, nélkülözhetetlen, gyakorlati tárgyat alapított, fejlesztett ki. Lelkiismeretes, állandóan megújuló, lelkes pedagógus volt. Kiváló logikával felépített, közérthetô elôadásai élményt nyújtottak hallgatói számára. Precíz helminthologie tanfolyam magas követelményszintet állított hallgatói elé.

Orvosi dolgok - Könyv - árak, akciók, vásárlás olcsón - szamydogfashion.hu

A nemzetközi hírû tudóst érdemeinek elismeréseként ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezô, majd ben rendes tagjává választották ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Eredményes oktatói, kutatói és tudománypolitikai munkásságáért is számos kitüntetésben részesült: Munka Érdemrend, a Munka Vörös Zászló Érdemrendje, majd nyugalomba vonulásakor helminthologie tanfolyam Munka Érdemrend arany fokozata.

A programsorozat keretében megvalósított kiállításon és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken — a helminthologie tanfolyam folytatva — az agrártudományokban és annak határterületein tevékenykedő, értékteremtő szakembereknek állítottunk emléket. A program ban indult, amikor azoknak a tudósoknak a portréját, valamint szakmai életrajzát gyűjtöttük egybe és állítottuk ki, akiknek az adott évhez kapcsolódott születési vagy halálozási évfordulójuk. A következő években az egyre nagyobb érdeklődéssel övezett kiállítás mellett emléknapokat is tartottunk.

A müncheni állatorvos társaság ben kitüntette helminthologie tanfolyam Theodor Kitt-plakettel. Külföldi szakfolyóiratok Folia Parasitologica, Helminthologia szerkesztôbizottságának munkájában való közremûködésre is felkérték. Kotlán Sándor kitûnô megfigyelôképességû, igényes, rendkívül körültekintô alapossággal, lankadatlan szorgalommal dolgozó tudós, iskolateremtô egyéniség volt.

Nemes gondolkodású, mélyen érzô, segítôkész, az igazságért síkraszálló, mélységesen humánus ember volt december én váratlanul meghalt Budapesten. Az egyetem parkjában felállított fejszobrát Török Richárd alkotása születésének Kotlán Sándorról utcát neveztek el ben Gödöllôn, és dombormûvet Bucsy László alkotása állítottak emlékére ben Kulcson, a Kotlán Sándor üdülôházának helyet helminthologie tanfolyam községben neveztek el utcát róla.

Irodalom Kobulej Tibor: Kotlán professzor 80 éves. Sík Kiadó, Budapest.