2 thoughts on “Édesvízi halakban élő paraziták”

Haemogregarin paraziták. XXXVI. (83.) ÉVFOLYAM NOVEMBER-DECEMBER. Ára: 30 -Ft X X

Magyar Állatorvosok Lapja Observation on the causative agent of carp erythrodermatitis in Hungary Bull. Die Haemogregarin paraziták der aus Fischen isolierten Mykobakterienstamme Schweiz. Tierheilk Mykobakteriose der Fische II.

Massenerkrankung in einer Macropodus opercularis Zucht Riv. Piscic Ittiop Új fonálféreg, az Anguillicola crassus megjelenése Magyarországon. Halászat, Az Anguillicola crassus Nematoda, Anguillicolidae fonálféreg és szerepe az évi balatoni angolnapusztulásban.

féreg jak vivet tovább

Org Unknown organisms causing winter skin disease on common carp Cyprinus carpio. Rátz professzor ban Intézetén belül Halkórtani Állomást létesített, ami közel 10 éven át eredményesen mûködött. Ebben az idõben Betegh László állatorvos halak mycobacteriummal kapcsolatos közleménye Betegh, is figyelemfelkeltõ volt. Közülük kiemelkedik Jaczó Imre haemogregarin paraziták, aki tõl az Állatorvosi Fõiskolán, mint a Haltenyésztési Kutatóintézet munkatársa önálló tantárgyként oktatta a hal-betegségeket.

Az Országos Állategészségügyi Intézetben a Hal- és Méhkórtani Osztályt, ezen belül a halkórtani diagnosztikai munkát Buza László szervezte meg és irányította között. Ebbe a diagnosztikai munkába kapcsolódtam be ben. Szerepem az osztály tevékenységének megfelelõen a halkórtan különbözõ szakterületeinek mûvelésére terjedt ki, ezért módomban volt a vírusok, baktériumok, gombák és paraziták okozta betegségek területén a diagnosztikai és tanácsadói munka mellett kutatási felada-tokat is elvégezni haemogregarin paraziták ig hivatkozást kaptam.

Az alábbiakban az elmúlt 30 év diagnosztikai vizsgálataira alapozott kutatásaim fõbb eredményeit foglalom össze.

Élősködők (16) a 4 Oscar-díjas film feliratos előzetese

Elsõként mutattam ki hazánkban a Flexibacter columnaris Csaba Békési,pisztrángok vörösszájbetegségét red mouth disease elõidézõ Yersinia ruckeri bakté-riumot Csaba et al. A busák Pseudomonas flurescens szeptikémiáját a világon elsõként írtuk le Csaba et al. A pontyok fekélyes bõrgyulladása bakteriális kóroktanára haemogregarin paraziták vizsgálataink Csaba et al. A díszhalak mycobacterosiával két közelményünk foglakozott Körmendy et al. Legjelentõsebb eredményeim közé sorolom a nyálkaspórás egysejtûek Myxosporea területén tett felismeréseimet, így 7 8 a Sphaerospora renicola vérstádiumainak, a Csaba-féle vérélõsködõ elsõ kimutatását Csaba, Ugyancsak ezen a vonalon sikerült új eredményeket elérni a pontyok úszóhólyag-gyulladása, a C-vérprotozoonok és a veseélõsködõ Sphaerospora renicola egy kórképként való összefoglalásában Csaba haemogregarin paraziták al.

A fenti téma megoldása segítette elõ a Hoferellus cyprini fejlõdési stádiumok felismerését, a jellegzetes haemogregarin paraziták spóraürítés kiderítését, s a Hoferellus genus azonosítását a Mitraspora genus-szal Molnár et al. Ugyancsak az úszóhólyag-gyulladással kapcsolatos kutatások hívták fel a figyelmet a pontyok Kovács et al. Ezek a belsõ szervekben, de igen gyakran az úszóhólyagban megtelepedõ élõsködõk mind a mai napig haemogregarin paraziták rendszertani helyû szervezetekként vannak számon tartva.

Ebbe a körbe tartozik a ponty lépduzzanattal járó irodalomban nem szereplõ kórképe, amit a fehérvérsejtekben élõ, ismeretlen organizmus okoz Csaba et al. A fenti munkáktól témájában és metodikájában merõben eltérõ kutatásra egy természetes vizekben fellépõ és jelentõs veszteségeket okozó betegség, az anguil-licolosis késztetett. Az értekezés e témákból részletez néhányat. Így foglalkozom a nemzetközi reakció nyomán is legfontosabbnak tartott úszóhólyag-gyulladás etiológiájára végzett kutatásokkal.

Fontosnak tartom a ponty téli bõrelváltozás kórképét, melynek gazdasági hatása napjainkban is nagy jelentõségû. A parazitákból származó taiga teáról Konferenciáján, ben Edinburgh-ban adtam elõ.

Ezen kívül a ponty erythrodermatitis kóroktanára vonatkozó haemogregarin paraziták folyamatosan hasznosuló vizsgálataimat is részletesebben ismertetem. A vizsgálatok anyaga és módszere A diagnosztikai munkát a halkórtanban nemzetközileg elfogadott bakteriológiai és parazitológiai módszerekkel Bauer et al.

A bakteriológiai és protozoológiai munkám során elért eredményeimet elsõsorban egy a diagnosztikában régebben gyakran használt, de mára jórészt elfelejtett, sokak által korszerûtlennek tartott módszer következetes alkalmazásával értem el.

Ez a módszer a lenyomati készítmények Giemsa szerint történõ festése. E festés, mivel az egysejtû parazitákat metachromasiás festõdésük révén a környezetükbõl kiemeli, a protozoológai munkában elengedhetetlen.

XXXVI. (83.) ÉVFOLYAM NOVEMBER-DECEMBER. Ára: 30 -Ft X X

Ez a baktérium a konvencionális 24 órás bírálati módszerekkel nem detektálható, mert a fekélyekben mindenkor jelen lévõ A. Ugyanakkor haemogregarin paraziták fekélyek kivörösödött szélérõl vett mintában a kórokozó a tipikus tünetek jelentkezése esetén az esetek többségében kimutatható. A vizsgálati anyag a rutin diagnosztikai vizsgálatra beérkezett vagy kiszállás során begyûjtött halminta volt.

A halakat parazitológiai, bakteriológiai, kórbonctani és kórszövettani, és szükség estén ultrastruktúrális, valamint virológiai módszerekkel pinworms férgek és azok eltávolítása vizsgáltuk. A vizsgálati módszerek közül újra hangsúlyozni kell a Giemsa-festés külö-nös jelentõségét e munkában. Protozoológiai vizsgálatok ben felfigyeltem arra, hogy a melegvérû állatok esetében bevált Giemsa-festés a halkórtani diagnosztikai vizsgálatokban csak ritkán, alkalomszerûen szerepel.

Mivel a Giemsa-festés mind a protozoológiai, mind a bakteriológiai eredetû megbetegedések estében gyors eredménnyel szolgál, és az eredmény a tovább végzendõ vizsgálatokat tekintve orientálja a vizsgálót, ezért a rutin munkában a mindennapok gyakorlatává tettem.

A Giemsafestést a vérkenetek és a szervlenyomatok rendszeres vizsgálatára egyaránt alkalmazni kezdtem. A festés rutinszerû alkalmazása nem várt eredményekkel szolgált: a ponty vérében addig haemogregarin paraziták véglényt találtam.

Ennek magyarázatát abban látom, hogy a protozoológiai kutatások klasszikus korszakában a legfontosabb betegsé-gek malária, álomkór, leishmaniosis, babesiosis, stb. Ekkorra a Giemsa-festés módszere, a monoton mikroszkópos vizsgálat már nem tûnt elég korszerûnek haemogregarin paraziták halak rendszeres vizsgálatában. Csak ezzel magyarázható haemogregarin paraziták a tény, közleményem megjelenése után, az általam fölfedezett Haemogregarin paraziták,Bucsek és Csaba, késõbb a nemzetközi irodalomban Csaba body, Csaba parazita, C protozoon néven idézett fejlõdési alakot a körülöttünk lévõ országok pontyaiban és haemogregarin paraziták, sõt más földrészek Sphaerosporákkal fertõzött egyéb halfajaiban egyre többen megtalálták.

A pontyvérben észlelt parazita a ponty elváltozást mutató szerveibõl származó Haemogregarin paraziták szerint festett lenyomatainak vizsgála-tára inspirált. E további vizsgálatok vezettek oda, hogy a korábban nyugati kutatók által vírus haemogregarin paraziták diagnosztizált úszóhólyag 9 10 gyulladásról bebizonyosodott, hogy a Sphaerospora renicola Myxozoa idézi elõ Csaba et al.

A Giemsa-festés alkalmazása segítette elõ annak bizonyítását is, hogy a ponty húgyvezetékébõl kimutatott Mytraspora cyprini a Hoferellus cyprini synonymája Molnár et. A Giemsa-festés járult hozzá a pontyok granulomatózisát elõidézõ Dermocystidium sp.

haemogregarin paraziták

E festést al-kalmaztam a díszhalak granulomatózisa kórokozója, egy amoeba faj kimutatására is Csaba és Rátz,az általa elõidézett kórkép és az amoeba kimutása az érteke-zésben szintén szerepel. Az értekezésben a ponty úszóhólyag-gyulladás oktanát feltáró munkát részletesen ismertetem, beleértve azokat a betegségeket a ponty lépduzzanatával járó új kórképet Csaba et al.

Részletesen ismertetem a haemogregarin paraziták téli bõrelváltozását és a betegség kóroktanában szerepet játszó egysejtût egysejtû gombát.

haemogregarin paraziták férgek gyógyszerek nem segítenek

Az organizmus tenyésztése eddig nem járt sikerrel, ezért a kísérletes vizsgálatok végzésére nem volt lehetõség. Bakteriológai vizsgálatok A baktérium okozta megbetegedések közül a busák Pseudomonas fluorescens okozta septikémiájának Csaba et al. Közrejátszott a festési módszer a pisztráng vörösszáj betegség Csaba haemogregarin paraziták al. A pontyok haemogregarin paraziták bõrgyulladásából izolált Aeromonas salmonicida szerepét a betegség kiváltásában mesterséges fertõzéssel is igazoltuk Csaba et al.

Haemogregarin paraziták ponty erythrodermatitis kóroktanára vonatkozó gyakorlatban folyamatosan haszno-suló vizsgálati eredmények részletesebb ismertetését a betegség elterjedtsége és az általa okozott kár indokolja. A hazai díszhalak vizsgálata során észlelt gümõkóros esetekbõl Mycobactarium marinum, M. A gümõkóros esetek részletezése a jelen értekezés szövegében nem szerepel, de a hivatkozott cikkek a Saját Közlemények között olvashatók. Az elhullás ben be is következett.

haemogregarin paraziták

Az évi angolnapusztulás során végzett vizsgálataink szerint az A. Egyidejûleg bizonyítottuk, hogy a feltételezett kémiai szennyezõdésnek az akkori angolnapusztulásban szerepe nem volt.

Az angolna által okozott patológiai és kórszövettani elváltozásokról külön is beszámoltunk Csaba et al. A téma haemogregarin paraziták a jelen értekezés szövegében nem szerepel, de a hivatkozott cikkek a Saját Közlemények között olvashatók.

Mária, Csaba, Gy.

antibiotikum gyógyulás

Fish Dis. Fish Path. Fish Pathol. Die Eigenschaften der aus Fischen isolierten Mykobakterienstamme, Schweiz.

HALEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOKRA ALAPOZOTT KUTATÁSOK FÕBB HAZAI EREDMÉNYEI ( )

Massenerkrankung in einer Macropodus opercularis Zucht, Riv. Piscic Ittiop. Hivatkozások száma: 2 publikációs faktor: 3 impakt faktor: Csaba Gy. Székely Csaba: Új fonálféreg, az Anguillicola crassus megjelenése Magyarországon, Halászat, Hivatkozások száma: publikációs faktor: 0,5 impakt faktor: Csaba Gy. Magyar Állatorvosok Lapja, Hivatkozások száma: 2 publikációs haemogregarin paraziták 6 haemogregarin paraziták faktor: 0, Molnár, K.

haemogregarin paraziták

Haemogregarin paraziták Tudományos Tanácskozás, Szarvas, június Csaba Gy. Az édesvízi halak vérében Shulman szerint a Haemogregarina és a Hepatozoon nemekbe tartozó egysejtûek fordulnak elõ. Becker és Manwell a Dactylosoma faj elõfordulását is említik.

Az édesvízi halakban elõforduló Haemogregarina fajokkal behatóan Nawrotzky milyen betegségek okozzák a helmintákat Becker foglalkozott. A tengeri halak haemogregarin paraziták elõforduló egysejtûekrõl Kohl-Yakimoff és YakimoffLaird és Bullock munkáiban több adat szerepel.

Becker és Kudo a halak vérével foglakozó protozoológiai tárgyú kézikönyvei és Ollenschlager közleménye csak a hal vérében intracellulárisan elõforduló sporozoákat említ. Lainson, Landau és Shaw a hûllõk vérében is csak intracellulárisan elõforduló sporo-zoákról tesz említést.

Szmirnova a pony vérébõl egy Haemogregarina cyprini sporozoa fajt írt le. Anyag és módszer júliusa és január között 15 halgazdaságból származó, mintegy különbözõ korú ponty vérét vizsgáltam. A pontyok egy részébõl a laboratóriumba érkezésük alkalmával azonnal, más részükbõl több hónapig tartó akváriumi tartásuk során ismételten vettem vérmintát. A haemogregarin paraziták készítéséhez a vérmintákat három mód-szerrel, a farok átvágását követõ véreztetéssel, a hal kiirtása után közvetlenül a szívbõl, haemogregarin paraziták a farok vénába szúrt heparinozott kapillárissal nyertem.

A natív vérmintákat fedõlemez alatt csaknem minden alkalommal megvizsgáltam. A kimutatás sikerét a vérmintavétel módszere nem befolyásolta.